Artikler

Her kan du læse og downloade de artikler, vi har skrevet.

 

mindsk sammen risikoen for , at projekter fejler


Forretningsanalytikerne er værdifulde samarbejdspartnere for projektlederne i Dansk Supermarked Group. Styrkede kompetencer kan gøre forretningsanalytikerne i stand til at varetage forretningsperspektivet endnu bedre, og samtidig give projektlederne mere tid til at skabe gode rammer og betingelser for projektet.

 

Læs artikel   Hent PDF

ny tilgang til kravhåndtering i dansk supermarked


I Dansk Supermarked Group arbejder IT-organisationen aktivt for at fremtidssikre leveranceapparatet, så nye it-løsninger giver størst mulig forretningsværdi, fortæller Lars Mosbek - Group Director for ITS Project &Portfolio Management. Det kræver en ny måde at tænke og handle på i arbejdet med krav. Få mere viden om forløbet.

 

Læs artikel   Hent PDF

den værdiskabende styregruppe


Genkender du situationer, hvor du som projektleder og din styregruppe har svært ved at regne ud, hvad I forventer af hinanden? At styregruppemøder ikke giver så stor værdi, som de kunne? Hvad nu hvis du med rette kunne sige ”jeg arbejder sammen med verdens bedste styregruppe” og samtidig vidste, at du havde en stor del af æren for, at de var det. Det ville være en god følelse, ikke?

Læs artikel   Hent PDF

projektkontoret i den agile virkelighed


Den agile bølge i projektverdenen har vakt en stor og stigende interesse for, hvordan vi kan omsætte den nye dynamik i de agile projekter til øget manøvredygtighed på organisatorisk niveau . I denne artikel deler vi vores erfaringer med, hvad projeklederen og projektkontoret kan gøre for hjælpe organisationen i en mere ”agil” retning.

Læs artikel   Hent PDF

agil kravhåndtering


I denne artikel ser vi på kravhåndtering som en disciplin, der dækker hele organisationen, og som har som sit vigtigste formål at understøtte alle interessenter i en konstant, meningsfuld dialog om værdiskabelse, muligheder og betingelser.

Læs artikel  Hent PDF

agil procesforbedring


Implementering og forbedring af systemudviklingsmetoder i softwareudviklingsorganisationer er i dag ofte præget af de agile metoder. Selvom principperne bag metoderne er enkle, er implementeringen ganske kompleks og langtfra ofte succesfuld. Denne artikel beskriver hvordan vi i ”Agil Procesforbedring” ser sammenhængen mellem de agile principper og muligheden for at blive en professionel systemudviklingsorganisation.

Læs artikel   Hent PDF

den agile organisation


De agile principper og praktikker er i dag accepterede og anvendt i store dele af IT industrien. Erfaringerne er overvejende positive og optimistiske, men erfaringerne viser også, at den omgivende organisation kan have svært ved at ”optage” den agile bevægelse. Det betyder, at der opstår modsætninger imellem agile projekter og resten af organisationen, som vanskeliggør udnyttelsen af potentialet i den agile bevægelse.

Denne artikel belyser sammenhængen mellem de agile principper og praktikker og den organisation, de skal indgå i, og peger på tiltag til en mere effektiv udnyttelse af de agile principper i hele den omgivende organisation.

Læs artikel   Hent PDF

det effektive team


Denne artikel handler om Det Effektive Team og er starten på en opdagelsesrejse, hvor vi vil udforske det, at skabe sunde, bæredygtige systemudviklingsprojekter, der bidrager til udviklingen af organisationens visioner og til trivsel, tilfredshed og overskud hos alle projektets interessenter.  Det Effektive Team er et vigtigt aspekt i denne sammenhæng.

Læs artikel   Hent PDF

fra leveranceorganisation til læringsfabrik


Agile går i disse år en velfortjent sejrsgang gennem de tekniske udviklingsorganisationer. Men hvordan udbreder vi manøvredygtigheden, så vi ikke bare har teknisk succes, men også bredere forretningsmæssig succes? Hvilken inspiration kan et genbesøg af lean-tænkningen give os til det?

Læs artikel   Hent PDF

hvad betyder ”agil”?


Lige siden vi etablerede os med navnet Agil Procesforbedring, har vi været forberedt på at skulle forklare mange af de mennesker vi møder, hvad Agil egentlig betyder. Og det er et rigtig godt spørgsmål. Vi stiller det løbende til os selv og reflekterer over de svar vi giver hen ad vejen.

Læs artikel   Hent PDF

 

konflikthåndtering - en systemhåndteringsaktivitet


Uløste konflikter er motivationssænkende og ikke effektivitetsfremmende. Ofte giver de sig udtryk i stress, sygdom, dårlig service, kynisme, ironi, mobning, forvirring og usikkerhed. Erfaringsmæssigt er der i de fleste projekter stor velvilje og gode intentioner til konflikthåndtering. Ligeså ofte stor frustration over at tiltag, ikke virker efter hensigten. Denne artikel beskriver, hvordan en professionel systemudviklingsorganisation kan og bør tage ansvaret for at medvirke til at skabe gode processer, der håndterer konflikter professionelt.

Læs artikel   Hent PDF

ledelse af effektive teams


Med denne artikel vil vi sætte fokus på teamledelse som et særligt fag. Et fag, der som alle andre fag har behov for en professionalisering. Teamledelse kan starte med lederens syn på, hvad et team er og hvad det består af. Nøglen til det højtydende team ligger i ledelsessystemet.

Læs artikel   Hent PDF

om motivation


Det er en opfølgning på vores artikel fra sidste nummer om det effektive team. Denne gang har vi taget udgangspunkt i Daniel Pinks interessante talk på TEDtalk om den store forskel mellem det socialvidenskaben ved om, hvad der motiverer mennesker til at udføre opgaver og de metoder vores branche oftest anvender til at få medarbejdere til at yde mere og bedre.

Læs artikel   Hent PDF

scrum på udebane


Lad os starte med at sige, at vi ikke ser Scrum som et vidundermiddel. Det er ikke en standardmetode, der med ét løser vores problemer med, at projekter meget ofte overskrider deadlines og budgetter. Men der ligger i Scrum og lignende metoder et stort (og endnu uforløst) potentiale til at forandre organisationer og skabe bæredygtige projektmiljøer, hvor der hersker trivsel, tilfredshed og skabes overskud for alle interessenter.

I denne artikel beskriver vi vores syn på muligheden for at anvende Scrum - også udenfor softwareudviklingsprojekter.

Læs artikel   Hent PDF

the scaling challenge of agile


”The process war is over – agile won”. Sådan tænker og skriver de fleste udviklere og metodefolk i dag, som en helt naturlig konsekvens af den store udbredelse og de mange positive resultater, den agile bevægelse har medført. Positive resultater vi først og fremmest har set i relativt små, ko-lokerede projekter og teams, der har kunnet samarbejde intenst, bevidst og målrettet med brug af sunde udviklingspraktikker. Men vi sidder også med en fornemmelse af, at det først lige er begyndt.

Læs artikel   Hent PDF   Se Webinaret

\r