Om os

I Agil Procesforbedring arbejder vi med udgangspunkt i de agile principper. Vi arbejder bedst i tillidsfulde relationer, hvor vi i fællesskab stræber efter bæredygtige resultater, der bidrager til både trivsel, tilfredshed og overskud.

Tæt kundekontakt, involvering og fokus på reel værdiskabelse er helt centrale for os. Vi tror på, og har erfaring med, at kvalitet i produkter kommer af kvalitet i den proces, der skaber dem. Vores tilgang er forankret i mange års praktisk erfaring og solid teori.

Vi har alle været med på den agile rejse siden begyndelsen og på nært hold set de mange gode erfaringer, der har været med at anvende de agile principper og praktikker i projekter. Vi ser os selv på en ny rejse sammen med de mange andre professionelle metodefolk i den årrække, der er foran os: Der skal vi udforske hvordan vi får udvidet de agile principper og praktikker til også at fungere i store komplekse organisationer. En rejse vi glæder os rigtig meget til.

 

Pia PetersenPia Petersen


Partner og seniorkonsulent, Founding Partner i Agile Business Academy

Jeg har i mange år arbejdet professionelt i agile transformationer og hjulpet organisationer med at opnå bedre flow af forretningsværdi samt større engagement. Udgangspunkterne har været forskellige, men fokus har været på gentænkning af ledelse, organisering, styringsteknologier, læring og arbejdsformer.

Jeg har arbejdet i alle typer teams i agile organisationer over tid, men arbejder i dag sammen med C-level management, porteføljeledelse samt ledelsesteams omkring udvikling af ledelse i kompleksitet.

Jeg véd af erfaring at systematisk arbejde med gentænkningen af ledelse på tværs af organisationen giver resultater både for mennesker og bundlinjer.

De væsentligste udgangspunkter for min praksis er særligt forankret i feltet omkring ledelse i kompleksitet, systemisk anerkendende ledelse samt adfærdspsykologi; og den udmøntning disse tænkninger og grundantagelser har i lean agile praktikker.

For tiden har jeg en særlig interesse i at forstå, hvorfor det er så vanskeligt i praksis at gentænke ledelse. Og ikke mindst, hvordan vi kan gøre det let at træde ind i et lederskab af flow-effektive organisationer og omfavne det, der i mange sammenhænge er kontra-intuitivt for os.

Jeg er fokuseret på at skabe gode betingelser for konstruktivt samarbejde og arbejder ofte i mellemrummene. Jeg trives som trusted advisor, som coach, mentor, inspirator og træner - også i konfliktfyldte miljøer - og medvirker til at gøre mig selv overflødig i takt med at kompetencer øges i organisationen.

Kontakt:

Mobil: 24 91 19 84

pia@agil-procesforbedring.dk

 

Henrik SternbergHenrik Sternberg


Partner og seniorkonsulent, Founding partner i Agile Business Academy

Metodespecialst
Jeg er optaget af at arbejde med udvikling af agile organisationer. Jeg finder stor inspiration i både lean og agile principper og finder dem særdeles effektive i arbejdet med at forstå, udvikle og forbedre ’business agility’.

Product Leadership
Jeg har gennem årene set at den måde mennesker i organisationer forstår og udfører ledelse af produkter og løsninger har afgørende indflydelse på kvaliteten af dem. Jeg har i mage år hjulpet organisationer med udvikling og forbedring af effektive agile kravstyringsprocesser, der styrker sammenhængskraft og kommunikationsevnen.

Agil forandringsagent
Jeg er fokuseret på at hjælpe organisationer med den udfordring det er at kunne udnytte og få gavn af de agile principper og praktikker i hele organisationen ved brug af anerkendte agile rammeværker. Det er min erfaring at det kræver bevidst helhedstænkning for at få hele organisationen til at understøtte det agile arbejde i udviklingsprojekter og løbende forbedre modenheden i organisationen.

Samarbejdspartner
Jeg interesserer mig altid for samarbejdsmønstre i de organisationer jeg kommer ud i og udforsker hvilke behov der eksisterer bredt i organisationen og hvordan disse behov honoreres. Jeg er af den opfattelse at det er omkring disse, at processer skal etableres og gro.

Kontakt:

Mobil: 25 26 77 02

henrik@agil-procesforbedring.dk

 

Ulrik H. GadeUlrik H. Gade


Seniorkonsulent

Jeg har arbejdet med lean/agile tilgange til flow, engagement og værdi i ca. 20 år.

Min start var på brugervenlighedssiden, hvor jeg har fokuseret på samarbejdende metoder og teknikker til at hjælpe udviklingsorganisationer med at søge inspiration - og spejle sig selv - i deres omverden. I dag brænder jeg især for at skabe ledelsesmæssige rammer for i fællesskab at kunne vende udfordringen fra en kompleks, omskiftelig omverden til en attraktiv mulighed. På den "bløde" side er jeg desuden meget inspireret af tankerne fra det brede felt omkring systemisk og anerkendende ledelse og coaching.

Mine aktuelle fokusområder er:

Kontakt:

Mobil: 4088 9884

ulrik@agil-procesforbedring.dk

linkedin.com/in/ulrikgade/

 

Annika BayAnnika Bay


Transformationskonsulent og adfærdsdesigner, Founding Partner i Agile Business Academy

Jeg har arbejdet med organisatoriske og kulturelle transformationer i mere end 20 år – med HR som det faglige fundament fra roller som bl.a. HR-partner, ledertræner og organisationsudviklingskonsulent. Jeg arbejder oftest i feltet mellem organisationspsykologi/HR, ledelse og forretningen som både coach og facilitator.

Jeg får ting til at ske - og min tilgang er ofte pragmatisk. Det er centralt, at de aktiviteter, vi sætter i gang, hurtigt giver værdi. Derfor arbejder jeg med forandringer og adfærdsændringer igennem hverdagens opgaver – i et forsøg på skabe løbende forankring.

Tillid – Transparens – Team er nøgleord i mit arbejde. Jeg er optaget af helheden og af at organisationen lykkes med værdiskabelse, samtidig med at det skal være et godt sted at være menneske. Gennem min forståelse for menneskers adfærd i konkrete situationer, forsøger jeg hele tiden at sparre, hjælpe og støtte, så de mange forandringer ikke bliver overvældende. Et af mine mantraer er: "Vi skal have det ned i fødderne"!. For mig er forenkling, og ikke gøre tingene for svære, vejen frem, og jeg anvender ofte elementer fra adfærdsdesign.

Jeg er, det jeg selv kalder for, en ”no-bullshit konsulent” og er ikke bange for at udfordre - ærligt - men også kærligt. Jeg brænder for at spille ledere, samarbejdspartnere og organisationer gode, og ser mig selv som guide, der hjælper gennem udfordringer og forandringer, de står med.

Kontakt:

Mobil: 4241 6600

contact@annikabay.dk

linkedin.com/in/bayannika/

Adfærdsdesigner (Bro Behavior)

 

Kirsten BraghKirsten Bragh


Associeret Seniorkonsulent og 1:1 Coach, Founding Partner i Agile Business Academy

Jeg har arbejdet med organisatoriske forandringer og ledelsesmæssig udvikling i mere end 25 år. Jeg har en solid forretningsforståelse og praktisk ledelseserfaring fra flere senior lederstillinger og uddannet Master i Organisationspsykologi.

Mit fokus er altid berigelse af liv og lederskab. Jeg har et skarpt blik for de processer og dynamikker, som styrker både den enkelte leder og som gavner et teams indre liv og samspil. Og jeg gerne sætter min egen praktiske erfaring i spil, når det er passende og relevant.

Jeg inspireres af ledergrupper som arbejder for at træffe bedre beslutninger sammen og som oprigtigt ønsker at styrke de indbyrdes relationer i gruppen. For det er jo sådan opgaver løses bedst, jo stærkere relationer, jo bedre forretning. Og jeg har ambitioner om at forske i hvordan ægte, levede erfaringer i lederteamet kan bruges i udviklingen af et agilt lederskab.

Jeg har haft forretningsdrevet action learning som et at mine fokusområder i mange år. Sammen med ambitiøse virksomheder har jeg etableret betingelser for at teams leverer resultater til forretningen samtidig med at de lærer noget om sig selv og hinanden gennem refleksion og team retrospectives.

Jeg får ofte at vide at min rolige, afdæmpede og uformelle stil som konsulent, er tillidsvækkende og jeg ved at min stærke intuition for og evne til at gøre de mere usynlige dynamikker synlige, er værdsat. Jeg kan have hang til det let filosofiske, og jeg arbejder med glimt i øjet, når det er på sin plads.

Kontakt:

Mobil: 2062 5525

kirsten@bragh.dk

linkedin.com/in/kirstenbragh/

 

Lotte BrøndtoftLotte Brøndtoft


Business Partner og transformationskonsulent, Founding Partner i Agile Business Academy

Jeg har mere end 20 års erfaring indenfor HR, lederskab og organisationsudvikling, både som HR-direktør (CHRO) og som Business Partner. Jeg er optaget af hvordan organisationer og deres ledere, skaber de bedste forudsætninger for at levere forretningsmæssige resultater.

Jeg fungerer som rådgiver og coach for beslutningstagere på alle niveauer, ofte kombineret med en udførende rolle som projektleder eller interim leder. Med afsæt i en forståelse af de strukturelle og systemiske dynamikker i organisationer, arbejder jeg med alle facetter af organisationsudvikling, både ledelse, kompetencer, kultur, samarbejde og forretningsprocesser.

Jeg er optaget af business agility og de moderne organisations- og ledelsesformer, der er forudsætningen. Jeg lægger også vægt på, at fællesskabet fungerer og den tilfredsstillelse, det er for den enkelte at være del af noget større. Jeg ser muligheder og potentialer, i både mennesker og situationer, jeg tror på at forskellighed skaber synergi og kreativitet og at klarhed og transparens fordrer excellente samarbejder.

Jeg tager mine praksis erfaringer alvorligt og holder mig teoretisk opdateret. Det klæder mig på til at bidrage til skarpe analyser og pragmatiske løsninger, der passer til den enkelte organisations unikke kontekst.

Kontakt:

Mobil: 2124 0250

lotte@broendtoft.dk

linkedin.com/in/lottebroendtoft/

 

\r