Bogreol

Her er en liste med de relevante bøger og artikler, vi er inspireret af, eller som vi gerne vil finde tid til at læse

relationer i organisationer


Af Gitte Haslebo. Dansk Psykologisk Forlag, 2004

En bog om systemiske organisationer og det systemiske syns evne til at skabe respektfulde relationer.

computers in context


Af Bo Dahlbom og Lars Mathiassen, Blackwell, 1993

En bog om de mest fundamentale spørgsmål i IT industrien: Hvad er systemudvikling? Og deraf: hvad er systemer? En videnskabsteoretisk tilgang til vores fag.

information systems development


Af Avison &Fitzgerald, McGrawHill 2006

Om informationssystemer og udvikling af informationssystemer. En grundig gennemgang af teori, metoder, teknikker, værktøjer og temaer indenfor systemudvikling.

software project management


Af: Walker Royce, Addison-Wesley 1998

Softwareprojektledelsesbogen, som er grundlaget for projektledelsesdisciplinen i RUP

the five dysfunctions of a team


Af: Patrick Lencioni, Jossey-Bass, 2002

”Not finance, not strategy, not technology. It’s teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerfull and so rare.”

slip anerkendelsen løs


Af: Mads Ole Dall og Solveig Hansen. Frydenlund, 2006

Appriciative Inquiry i organisationsudvikling.

appreciative inquiry handbook


Af: Cooperrider, D. et.al.,  BK 2003

 

Den første i en serie af AI arbejdsbøger for forandringsledere.

software for your head


Af: M. og J. McCarthy, Addison Wesley 2002

Kernepraktikker til at skabe og vedligeholde en fælles vision i teamarbejde.

agile and iterative development


Af: Craig Larman, Addison wesley 2004

Fra business case til succesfuld implementering af agile metoder.

professionel systemudvikling


Af: Andensen, et.al. Ingeniøren Bøger, 2002

Præsentation af et sammenhængende begrebsapparat, der kan bruges i faglige diskussioner og ved vurdering, planlægning og gennemførelse af projekter.

narrative mediation


Af: John Winslate et.al., Josey Bass, 2000

En ny tilgang til konfliktløsning.

the knowledge creating company


Af: Ikujiro Nonaka og Hirotaka Takeuchi, Oxford University Press, 1995

How Japanise companies create the dynamics of innovation

organizational patterns of agile software develoment


Af: James O. Coplien og Neil B. Harrison, 2005

En klassisk og praktisk anvendelig håndbog om at skabe effektive teams til softwareudvikling.

lederen som teamcoach


Af: Molly-Søholm, T et.al., Børsens forlag 2007

Bogen behandler relevante spørgsmål for teamlederen:

Hvordan agerer jeg kompetent som leder i en organisation, der overgår til teamorganisering?

Hvordan forvalter jeg min lederrolle i teamcoachingsammenhæng?

Hvad er mine primære ledelsesredskaber?

systemisk coaching, en grundbog


Af: Molkte, H.V et Molly A. (red.), Dansk Psykologisk Forlag 2009

Systemisk coaching er en grundbog for coaches og andre samtalepartnere og giver mulighed for at få eller videreudvikle et teoretisk fundament for at arbejde med emnet på et systemisk og anerkendende grundlag. Den vil samtidig kunne inspirere alle, der på tværs af brancher arbejder professionelt med samtaler – både ledere, konsulenter, vejledere, sagsbehandlere m.m.

teambaserede organisationer i praksis


Red: Molly-Søholm, T. og Storch, J., Dansk Psykologisk Forlag 2005

Bogen består af  en række artikler, der tilsammen udfolder en systemisk forståelse af team og teambaserede organisationer, og som definerer et samlet begrebs– og metodefelt til udvikling af teamets arbejds– og læreprocesser.

teori u, lederskab, der åbner fremtiden


Af: C. Otto Charmer,  Ankerhus Forlag, 2010

Teori U er en bog om fremtidens samfund, om industrisamfundets afløser. Bogen peger direkte ind til det enkelte medansvarlige og reflekterende menneske. Det menneske der handler ud fra sit hjerte. (Fra bogens forord)

en invitation til social konstruktion


Af: Kenneth J. Gergen, Mindspace, 2010

Lettilgængelig og grundig indføring i teorien bag og praksis af socilakonstruktionisme.

Med et væld af gode tankeprovokerende hverdagseksempler og anskueliggørende billedmateriale inviterer Gergen os til at reflektere over, hvordan vi sammen gennem vores relationer og det sprog, vi anvender, konstruerer, hvad vi forstår ved virkeligheden og os selv. (Fra bogens omslag)

systemisk ledelse - teori og praksis


Af: Thorkild Molly Søholm, Nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

En god grundbog med både praktiske eksempler og en overkommelig introduktion til systemisk teori. Bogens ambition er at sætte læseren i stand til at udøve et reflekteret systemisk lederskab, med teoretisk velovervejede valg af konkrete værktøjer i den givne situation.

\r