Referencer

Vi har mange års erfaring i at bistå virksomheder med udvikling og organisatorisk implementering af udviklingsmetoder, der baserer sig på agile principper og praktikker - både i Agil Procesforbedrings regi og i andre sammenhænge.

På denne side kan du se eksempler på vores ydelser og kunder vi har arbejdet for.

Se også anbefalinger fra kunder om vores samarbejde.


BEC: Støtte til organisatorisk implementering af SAFe rammeværk med særligt fokus på CoPs, rollestøtte og kompetencemodeller

Dansk Supermarked Group: Forandringsledelse ifm. metodeimplementering. Design og opbygning af metodeapparat inkl. kravhåndteringsproces. Kompetenceudvikling af Business Analysts

Nordea: Leading SAFe - transformationsledelse og agil coaching ifm. implementering af SAFe rammeværk

MOVIA: Inspirationsoplæg om hvordan vellykket samarbejde kan etableres på tværs af organisationen

SOS International: Kursusforløb i agil kravhåndtering ifm. udskiftning af et kernesystem

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Seminar om den agile arbejdsform og dens styrker ifm. opstart af nyt stort projekt

Novo Nordisk: I samarbejde med Dansk IT har vi gennemført uddannelsesforløbet Leading SAFe 4.5.

SKAT: Procesudvikling og agil coaching i kontoret for Innovation og IT-Udvikling.

AP Pension: Afklaringsforløb m.h.t. styregruppeuddannelse, mentorering af agile projekter

BRF kredit: Planlægning og gennemførelse af certificeringskurser til Unified Process samt uddannelse i kravstyring

Codan: Implementering af systemudviklingsmetode, baseret på Unified Process

Dansk IT: Faciliteringskursus for netværksfacilitatorer, leverandør af kravkurser

Danmarks Radio: Oplæg om SCRUM for projektledere og udviklere, samt seminar om teamudvikling i agile teams.

Dansk Flygtningehjælp: Konceptudvikling og kravspecificering ved brug af agile praktikker og Visionpool® i forbindelse med ny basishåndbog, samt facilitering af ledelssesseminarer

EASJ: Inspirationsdage for undervisere om motivation og inddragelse af studerende gennem Constructive Alignment og agile praktikker

Ennova: Inspirationsoplæg om den agile organisation

Den Blå Avis: Implementering af agil udviklingsmetode, baseret på OpenUP og Scrum

Folkekirkens Nødhjælp: kravhåndtering ifm nyt indsamlingssystem

Gigtforeningen: Projektevaluering og retrospectives for projektgruppe og styregruppe, samt konsulentstøtte og facilitering ifm. strategiudvikling

GN ReSound: Lean lederteam kickoff og visionsworkshop

JN Data: Kursus i effektive teams og teamledelse

KTS: Implementering af SCRUM-baseret tavlestyring til snedkerværkstedet

Køge Bibliotekerne: Idégeneringsworkshop med VisionPool© om udvikling af tilbud til bibliotekets brugere

Leo Pharma: Implementering af ny kravstyringsproces

MagneMag: Indførelse af teambaseret, lean produktudvikling (coaching forløb)

Multidata (nu Bluegarden): Facilitering af kravworkshops med use cases og user stories

Nordea Liv & Pension: Forandringsledelse, strategiudvikling og implementering af systemudviklingsmetode, baseret på Unified Process. Planlægning og gennemførelse af uddannelse af nye systemudviklere.

Norsk Rejsebureau: Ledelsescoaching og strategiudvikling

Sketenty: Inspirationskurser om Scrum og konflikthåndtering

TDC Kabel TV: Implementering af systemudviklingsmetode, baseret på Unified Process

Topdanmark: Sparring om og implementering af kravhåndteringsproces og visionsudvikling i nyt projekt

Vestas: Kursus i professionel facilitering for at understøtte vellykkede forandringsprocesser

Sportinvaders: Ledelsescoaching og facilitering af strategiseminar. Opstart af tavlestyring.

Aarstiderne: Agil teamcoaching

Zmags: Introduktion til kanban, coaching af Scrum master

 
\r