Lean-agile leadership

Agil ledelse er noget vi skaber sammen

I agile organisationer, der baserer sig på teams af teams, er ledelse i udpræget grad noget vi skaber sammen. Alle velansete agile rammeværk bygger på præmissen, at ledelse ikke er forbeholdt særlige roller, men er en del af alles arbejde.

I flere rammeværk er der imidlertid lagt op til at skabe teams, hvis primære opgave er at facilitere, at ledelse finder sted. Ikke igennem uddelegering af opgaver, men gennem delegering af autoritet, så alle er i stand til at lede i mange retninger og på flere niveauer i organisationen.

Vi har arbejdet med udvikling af mange ledelsesteams gennem årene i forskellige organisationer og i de seneste år har vi været så privilegerede at arbejde med udvikling af ledelsesteams særligt i agile organisationer.

Igennem vores arbejde med agile transformationer og agil ledelse i den sammenhæng, har vi lært, at nogle af de centrale kompetencer handler om:

Disse erfaringer vil vi rigtig gerne dele med jer for at styrke jeres agile ledelseskompetencer i praksis– og dermed også styrke jeres agile transformationer.