ART launching og Value STream MApping

Gode værdistrømsanalyser er forudsætningen for organisatorisk værdiskabelse.

 

En af de væsentlige styrker i SAFe (Scaled Agile Framework) er sammenkædningen af lean og agile.

Agile release trains (ART’s) skalerer vores agile erfaringerne omkring selvorganisering og nærhed fra team-niveau til store, effektive innovations- og produktionsenheder, der konstant udvikler og vedligeholder de systemer og løsninger, der er nødvendige for moderne virksomheder.

Men det er også en erfaring at mange af de systemer, vi udvikler og vedligeholder, ikke altid er så centrale for organisationens værdiskabelse, som vi tror.

Fokus på værdiskabelsen -gennem value stream mapping - i et end-to-end perspektiv er afgørende for at sikre at vi som organisation undgår at skabe dyre, lokale og sub-optimerende løsninger.

Konsulentbistand

Som erfarne transformationskonsulenter tilbyder vi:

 

Kontakt mail@agil-procesforbedring.dk for mere information.

 

 

 

\r