Agil Transformation

Bliv i stand til hurtigt at tilpasse jer ændrede kundemønstre og opnå større forretningsværdi som en samlet agil organisation.

 

Agil transformation er en bevægelse, hvor vi udbreder de agile principper, praktikker og arbejdsformer til hele organisationen og gradvist udvikler et fælles agilt mindset, så I sammen kan:

 

Agil organisation   

Når vi gennemgår en agil transformation, forandrer vi kulturen, så organisationen ikke kun agerer agilt, men får større forståelse og bliver agil. Det er mennesker både i og udenfor organisationen, der sammen skaber forandringerne, og uden fælles agil kultur og mindset kommer metoder og rammeværk til kort. Derfor gror vi bedst organisatorisk agilitet ved at involvere både medarbejdere og ledere i forandringen, og lave passende forstyrrelser i forhold til jeres konkrete situation. Formålet er at opnå:

 

 

Vores fokus er at bidrage til at bygge bro over organisatoriske skel og få medarbejderne med som aktive forretningsudviklere i den agile transformation, uden at I behøver at revolutionere organisationen på én gang. Denne figur illustrerer vores tilgang til værdiskabelse og forankring i en agil transformation:

 

Et godt sted at starte er at tage et blik på jeres nuværende mindset for lederkultulteren og undersøge, hvilke agile erfaringer, I allerede har, som vi kan bygge videre på.

I Agil Procesforbedring bidrager vi til, at I kan opnå større forretningsværdi ved systematisk at arbejde med forandringsledelse af den agile omstilling på tværs af jeres organisation.

Få en samtale med os

Kontakt partner og seniorkonsulent Henrik Sternberg for at booke et uforpligtigende møde, og drøfte hvordan en agil transformation, inklusiv et konkret roadmap, kan se ud i jeres organisation. Du er også meget velkommen til at ringe på tlf. 2526 7702.

 

Det tilbyder vi

Vi yder konsulentbistand og partnerskab i forbindelse med agile transformationer og arbejder altid med udgangspunkt i jeres konkrete behov.

Vi er inspirerede af anerkendte, velafprøvede agile rammeværk som SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large Scale Scrum),  DaD (Disciplined Agile Delivery), Slim (Scrum Lean in Motion), Scrum@Scale og Nexus.

Ulrik H. Gade, Henrik Sternberg og Pia Petersen er alle SAFe® certificerede. Vi tilbyder inspirations- og certificeringskurser indenfor SAFe. Se mere her.

 

Vi tilbyder også inspirationskurser, der kan give dig et indblik i de forskellige rammeværk og deres fordele og ulemper – og kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad din organisation med fordel kan læne sig op ad.

 

\r