Vores tilgang til procesforbedring

Som konsulenter møder vi dig og din organisation med faglig nysgerrighed, anerkendelse og forventning om fælles ansvar for at skabe helhedsorienterede, attraktive forbedringer. Vi kommer ikke med færdige løsninger, men hjælper jer til, i fællesskab at finde frem til velfungerende samarbejdsformer og udviklingsprocesser.

Det kalder vi ”forbedringsledelse”. En dynamisk, undersøgende tilgang der er med til at sikre, at forandringer bliver til varige forbedringer.

Nysgerrighed

Faglig nysgerrighed er en af de vigtigste ressourcer, vi bringer i spil, når vi skal understøtte forbedringer i jeres organisation. Vi foretrækker at se vores samarbejde som en ”opdagelsesrejse”, hvor vi hjælper jer med at få øje på de oplagte steder, hvor I kan forbedre jeres samarbejde og processer. Vi bidrager naturligvis med vores faglige viden og vores erfaring som proceskonsulenter, der hvor der er behov.

Anerkendelse

For os er anerkendelse en nøgle til at skabe såvel trivsel som resultater. Vi hjælper jer med at finde frem til konstruktive samarbejdsformer, hvor alle oplever, at de kan bidrage med deres viden og erfaringer. Vi arbejder ud fra en antagelse om, at man bliver god til det, man fokuserer på. Så vi hjælper jer med særligt at fokusere på de gode erfaringer og det, der allerede virker i jeres organisation. Derfra ser vi i fællesskab på, hvad der kan med fordel kan forbedres.

Partnerskab

Vi ser samarbejdet med jer som et gensidigt forpligtende partnerskab. Vi arbejder ud fra en agil tankegang om, at strategiske intentioner og mål bedst realiseres gennem korte iterationer, hyppige effektmålinger og stor fleksibilitet. Derfor går vi i gang med, fra dag 1, at skabe positive forandringer i jeres organisation. Vi ser det som vores opgave at klæde jer på til at overtage vores arbejde så hurtigt som muligt. Vores involvering stopper, når I er tilfreds med forbedringerne.

Kontakt partner Pia Petersen (pia@agil-procesforbedring.dk) for at få mere at vide.