Ny TILGANG TIL KRAVHÅNDTERING LØFTER KVALITETEN AF IT-LEVERANCERNE I DANSK SUPERMARKED 

I Dansk Supermarked Group arbejder IT-organisationen aktivt for at fremtidssikre leveranceapparatet, så nye it-løsninger giver størst mulig forretningsværdi, fortæller Lars Mosbek - Group Director for ITS Project &Portfolio Management. Det kræver en ny måde at tænke og handle på i arbejdet med krav.

Skrevet i et samarbejde mellem Dansk Supermarked og Agil Procesforbedring.
Få artiklen som PDF

Sammen med IT-ledelsesteamet og udvalgte ambassadører i Dansk Supermarkeds IT-organisation, samt Agil Procesforbedring, har Lars Mosbek stået i spidsen for et initiativ, der gør samarbejdet mellem IT og forretningen endnu bedre. Ambitionen er hele tiden at kunne imødekomme aktuelle behov og realisere de bedste ideer og muligheder for forretningen og kunderne.

En risiko i mange organisationer er, at nogle it-leverancer ikke giver tilstrækkelig forretningsværdi, bl.a. fordi vi ofte fokuserer på løsninger uden at have etableret en fælles forståelse af det problem, vi skal løse. En vigtig pointe er, at beskrivelser af detail-krav og løsninger ikke i sig selv giver bedre leverancer. Fundamentet for, at kravhåndtering lykkes er at holde fokus på visions- og værdidreven udvikling. Det er en præmis, som alle involverede i initiativet har taget til sig som et fælles mindset. Som Lars udtrykker det:
”Så giver et nyt mindset nye resultater. Vi kan ikke levere værdiskabelse til forretningen med mindre vi ved præcis, hvad det er for nogle behov, der findes, og vi skal simpelthen ind og forstå behovene.”

”Nu vil vi faktisk bevidst til at arbejde helt anderledes end vi plejer, og det vil sige, at vi skal sparke vanerne væk og tænke anderledes. Så det var også meget bevidst, at vi ville trække en partner ind udefra, der kunne inspirere os og støtte os i de ting.” uddyber han.

 

Det betaler sig at investere i kravhåndtering som disciplin

Allerede nu har indsatsen ført til, at interessenterne får større forståelse for hinandens udfordringer og behov, og organisationen har identificeret tiltag (demands), som de kan undlade at gå i gang med.

”Vi forventer at kunne arbejde mere effektivt;der er færre omveje, og vi kan bruge mindre tid på at levere, fordi vi er mere skarpe omkring, hvad vi skal gøre, mere skarpe omkring prioriteterne” udtaler Lars. 

 

Målet er på længere sigt:

Herved skabes billigere, bedre og enklere IT-leverancer til gavn for både forretningen og kunderne.

 

Byg videre på det, der allerede virker

Fra starten har Dansk Supermarkeds IT-organisation prioriteret en forandringsledelse, der bygger på den viden og de kompetencer, der er i organisationen. De fravalgte hurtigt en stor, fastlagt udviklingsmodel, da de ikke mente, det ville virke i en praksisorienteret organisation som deres. ”Vi har ikke brug for, at vi trækker en manual ned fra hylden. Vi har brug for, at man møder os præcist, hvor vi står henne på vores modenhedsrejse lige nu og her med vores erfaringsbase og kan se potentialet der” fortæller Lars.

Agil Procesforbedring har længe arbejdet for at professionalisere kravhåndteringen i udviklingsorganisationer og gentagende gange erfaret, at kravhåndtering er et godt sted at starte og at der ikke findes standardløsninger.

”Der synes jeg, at Agil procesforbedring har været et rigtig godt match. De er både kommet med en rigtig god viden omkring den klassiske værktøjskasse, og kunne plukke de ting i den, der er relevante for os… Vi fik en partner, der kunne forstå præcis, hvad Dansk Supermarked har brug for” fortæller Lars. 

 

Tilrettelæg forandringsledelsen i små skridt

Initiativet har direkte involveret 26 forretningsanalytikere og 19 projektledere henover en periode på 8 måneder. Gennem et aktionslæringsforløb, bestående af undervisning, afprøvning i praksis, og coaching, har de løbende forbedret kravhåndteringen.

Som en væsentlig del af initiativet har de designet et kravrammeværk, der understøtter forventningsafstemning på tværs af IT og forretningsenhederne. Erfaringer indtil nu viser, at rammeværket virker. De rette interessenter kommer med fra starten og afdækker i fællesskab reelle forretningsbehov;en forudsætning for at designe gode løsninger. Derudover bidrager de værktøjer, der er i rammeværket, med at skabe sporbarhed og overblik. Det gør ændringshåndtering langt nemmere.

Med det nye krammeværk kommer forretningsanalytikerne ind under facaden af, hvad der siges, og finder frem til, hvad det er forretningen egentlig har brug for. Det gør det muligt at levere løsninger med præcis den værdi og den kvalitet, der er passende - hverken mere eller mindre.

 

Fakta om kravrammeværket:

Det nye rammeværk består af:

Rammeværket er bevidst designet, så det både kan anvendes i plan-drevne, iterative og agile udviklingsprocesser.

 

 

 

 

 

\r