Ydelser

Vores konsulentydelser bygger på princippet om, at forbedring af kommunikation er vejen til bedre processer. Sammen med jer har vi fokus på at træffe gode beslutninger om løbende forbedring af arbejdspraksis og samarbejde, gennem involvering af alle relevante parter. Vi tager udgangspunkt i det, der allerede virker i jeres organisation og støtter op om, at forandringer bliver til forbedringer. Alle vores ydelser har til formål at øge organisatorisk viden og indsigt og dermed sætte hver enkelt i stand til at bidrage til organisationens strategiske udvikling.

procesforbedring og metodeudvikling


baseret på tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde

Se mere om vores konsulentydelser

Se særligt om agil kravhåndtering i komplekse miljøer

coaching og mentorering


i projekter, i teams, i SPI organisationen eller som del af personlig kompetenceudvikling

Se mere om vores konsulentydelser

ledelsesrådgivning


i relation til strategisk ledelse og styring af løbende procesforbedring på organisationsniveau

Se mere om vores konsulentydelser

teamudvikling


baseret på anerkendelse, tillid og motivation – på ledelses-, projekt- og SPI niveau

Se mere om vores konsulentydelser

facilitering


af konstruktivt tværfagligt samarbejde

Se mere om vores konsulentydelser

uddannelse og kompetenceudvikling


skaber grundlaget for effektivt og motiverende samarbejde

Vi er særligt optaget af at sikre, at vores uddannelser og kurser giver organisatorisk værdi, De er altid forankret i jeres hverdag.

Vores SPI master® uddannelse er et uddannelsesforløb, henvendt til metodeansvarlige og metodekonsulenter. Uddannelsen sætter fokus på udvikling af kompetencer til strategisk ledelse af sw-procesforbedring.

Se mere om SPI master® uddannelsen

Vi afholder endvidere færdighedsgivende samt orienterende kurser, både for meget erfarne og uerfarne. F.eks. indenfor:

Se alle kurser her

foredrag, workshops og inspirationsoplæg


der giver indblik i tendenser og muligheder


Vi kommer gerne forbi jeres virksomhed til et "god-morgen /på-vej-hjem møde", eller vi arrangerer workshops for at udforske, afprøve, undersøge og frembringe resultater. Her er en liste af temaer, som alle kan arrangeres, som enten foredrag eller workshop:

Se inspirationsoplæg  her

Se workshops her

netværk


understøtter dialog om nye tendenser og erfaringsudveksling af det der virker

I og på tværs af organisationer faciliterer vi netværk f.eks.: