Ydelser

Vores konsulentydelser bygger på princippet om, at forbedring af kommunikation er vejen til bedre processer. Sammen med jer har vi fokus på at træffe gode beslutninger om løbende forbedring af arbejdspraksis og samarbejde, gennem involvering af alle relevante parter. Vi tager udgangspunkt i det, der allerede virker i jeres organisation og støtter op om, at forandringer bliver til forbedringer. Alle vores ydelser har til formål at øge organisatorisk viden og indsigt og dermed sætte hver enkelt i stand til at bidrage til organisationens strategiske udvikling.

ledelse af agil transformation


baseret på tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde

Se mere om Agil Transformation her.

 

Lean-agile leadership


 

coaching og mentorering


i projekter, i teams, i portfolioledelsen eller som del af personlig kompetenceudvikling

 

Optimer flow og kvalitet


<tekst kommer>

 

Value Stram Mapping og ART launch


Gode værdistrømsanalyser er forudsætningen for organisatorisk værdiskabelse og for effektive agile release trains

 

ledelsesrådgivning


i relation til strategisk ledelse, lean-agile portfolioledelse og styring af løbende procesforbedring på organisationsniveau

uddannelse og kompetenceudvikling


skaber grundlaget for effektivt og motiverende samarbejde

Vi er særligt optaget af at sikre, at vores uddannelser og kurser giver organisatorisk værdi, De er altid forankret i jeres hverdag.

 

Vi afholder færdighedsgivende samt orienterende kurser, både for meget erfarne og uerfarne. F.eks. indenfor:

 

Se alle kurser her

foredrag, workshops og inspirationsoplæg


der giver indblik i tendenser og muligheder


Vi kommer gerne forbi jeres virksomhed til et "god-morgen /på-vej-hjem møde", eller vi arrangerer workshops for at udforske, afprøve, undersøge og frembringe resultater.

 

\r