Anbefalinger

nordea


For mig var den store værdi, at man fik etableret nogle strukturer, en ramme vi kunne arbejde indenfor, og det var Henrik i høj grad med til at implementere. Henrik hjalp med at implementere overordnede SAFe inspirerede principper for, hvordan vi organiserer og udfører vores arbejde. Vi fik defineret og indarbejdet vores Product Owner rolle på forskellige niveauer i leveranceorganisationen og han fik etableret en backlog proces på et skaleret set-up. Han var også med til at sikre at der var fora for de folk, som havde behov for at kunne samarbejde og koordinere om backlog og backlog-prioritering, og så har Henrik drevet uddannelsen og træningen i agile måder at arbejde på for de folk, som arbejdede i programmet.

Gennemsigtigheden og forudsigeligheden synes jeg har været nogle af de store fordele ved de ændringer, vi arbejder med. Vi fik modnet leveranceorganisationen til i højere grad at blive forudsigelig og transparent i forhold til det, vi arbejdede med, hvordan vi håndterede afhængigheder, og hvad vi forventede at levere og hvornår.

November 2017

Nathalie Hammering, Chef projektleder i Nordea.

 

dansk supermarked group


Agil procesforbedring har hjulpet Dansk Supermarked Groups IT organisation med at få en ny måde at tænke og arbejde med kravhåndtering på med henblik på at skabe større forretningsværdi. 

”Det her med at få én måde at arbejde på, få mere gejst ind i organisationen og få feedback fra forretningen, det virker. Agil Procesforbedring kom ikke med en stor model – det ville ikke have virket tror jeg, for vi har en meget praksisorienteret organisation, hvor vi siger ’okey fint nok med det her nye, men hvad betyder det for os i praksis’. Jeg synes, at det har været et fantastisk godt samarbejde. Agil Procesforbedring forstod at læse vores behov og hvor vi var."

August 2017

Dorthe Havshøj, Chef projektleder i Projekt og Porteføljeafdelingen.

nordea liv og pension


"I Nordea Liv &Pension har vi samarbejdet med Agil procesforbedring de senste 3-4 år. Agil procesforbedring har bidraget med at få etableret en udviklingsproces byggende på best practice fra RUP verdenen. Vi har fået opbygget en professionel SPI organisation hvor vi idag har et begrebsapparat, en organisering, et rolle apparat samt standard udviklingsprocesser. Jeg kan anbefale Agil Procesforbedring til dem der ønsker at få støtte til deres udviklingsprocesser.... "

Januar 2014

Jesper Rindshøj, Vice President

bluegarden


I forbindelse med et større projekt for en kunde har vi bedt Agil Procesforbedring om at bistå med at implementere en ny agil kravproces for projektet idet der var behov for en mere fleksibel og effektiv kravproces.

Opgaven blev formuleret og igangsat i samarbejde med hele udviklingsteamet på ca. 15 personer og henover de næste tre uger forestod Henrik Sternberg fra Agil Procesforbedring faciliteringen af kravworkshops og løbende tilretning af processen.

Arbejdet blev under stort tidspres gennemført med stor professionalitet og både processen og resultatet har overbevist deltagerne og resten af organisationen om processens værdi i det videre arbejde.
Trods det store krav om hurtig kravleverance formåede Henrik Sternberg og hans team at håndtere alle problemer der opstod omkring ny indførelse af en agil kravproces med affødte nye metode krav overfor udvikling og test.

Vi glæder os til et fortsat samarbejde med Agil Procesforbedring om den videre udvikling og implementering af agile systemudviklingsprocesser i Multidata i 2012.

 

Med venlig hilsen

Peer Helgo Eland
Manager Nordisk Test Centre, Multidata-Bluegarden A/S
10. januar 2012

 

\r