Workshops

Vi afholder workshops for at udforske, afprøve, undersøge og frembringe resultater.
Vi er erfarne workshopfacilitatorer, og understøtter dine mål hele vejen. Workshops kan vare fra 1/2 og op til flere dage. Gå-Hjem-Møder kan lægges efter ønske og varer fra 1½ - 4 timer.

agil inspirationsworkshop


Hvad skal der til for at jeres organisation kan udnytte de agile praktikker og metoder effektivt?

Kontakt os for mere information.

systematisk projektetablering


Erfaringer viser, at det betaler sig at gennemføre en systematisk projektetablering; at tilrettelægge projektet så arbejdet tidligt og løbende tilføres en indsigt, der kan øge den totale effektivitet og forbedre kvaliteten af løsningen ved at skabe gennemsigtighed og fælles forståelser i projekt- og styregruppe.

En systematisk projektetablering bidrager til at gøre udgangspunktet for projektet realistisk og etablerer en stabil platform for løbende vurdering og regulering og kontinuerlig planlægning og organisering.

anerkendende udforskning (appreciative inquiry)


Vil du gerne have erfaring med at anvende anerkendende metoder i systemudvikling, er en AI workshop et godt sted at starte. En første AI workshop kan med stor fordel gennemføres ved opstart af projektet til etablering af fælles udgangspunkt.

Kontakt os for mere information.

business value game


Business value game er en sjov og illustrativ måde for product owners og andre forretningsansvarlige at blive introduceret til agile teknikker til estimering og prioritering af features efter forretningsværdi. (Læs mere om Business Value Game.)

Kontakt os for mere information.

konflikthåndtering og konfliktforståelse


Med baggrund i konkrete konflikter i organisationen, sættes fokus på konstruktive tiltag med udgangspunkt i anerkendelse og dialog.

Kontakt os for mere information.

kravhåndtering med use cases


Lad projektet komme godt fra land. Projektet skal være baseret på kendte og sunde krav med fast forankring i projektets vision. Use case modellering er et effektivt værktøj til at sikre dette.

Kontakt os for mere information.

visionpool® 


Visionpool er et stærkt procesværktøj, som er designet til at skabe maksimal involvering i forandringsprocesser. Med Visionpool kan du inddrage alle i din virksomhed i at skabe resultater - hurtigt.

Til understøtning af visions-, kulturprocesser. Til konceptudvikling og organisationsforandring.

Kontakt os for mere information.

xp game


Et XP game er en sjov og illustrativ måde at blive introduceret til de agile praktikker i XP på. Workshoppen kan gennemføres på 1/2 dag. (Læs mere om XP game.)

Kontakt os for mere information.