Styregrupper i agile miljøer

Få mere værdi af projektets styregruppe - ved balanceret engagement og dynamisk involvering

Genkender I situationer, hvor I som projektledere og styregruppe har svært ved at regne ud, hvad I forventer af hinanden? At styregruppemøder ikke giver så stor værdi, som de kunne? Og at en omskiftelig og tætpakket hverdag gør det vanskeligt at få pusten og finde overskud til refleksion og forventningsafstemning?

I Agil Procesforbedring arbejder vi på flere måder med at skabe produktive relationer mellem projektledelse og styregruppe i komplekse, agile projekter. Dels styrker vi projektledelsens beredskab til at gøre det nemt for styregruppen at få øje på, hvad et passende engagement i en given situation er – vi taler her om at se projektlederen som ”arkitekt” for samarbejdet. Dels støtter vi  styregruppen i at erhverve sig  nødvendig viden og udvikle egen praksis gennem små eksperimenter og systematisk erfaringsopsamling – vi kalder det professionalisering gennem aktionslæring.

Vi tror heller ikke her på, at der findes standardløsninger. Derfor tilbyder vi at gennemføre en kulturanalyse af styregruppearbejdet i jeres organisation – enten på projekt- eller organisationsniveau. Vi har udarbejdet et værktøj, som vi kalder ’Tjek på styregruppen’. Det hjælper jer med at få øje på, hvilke konkrete forbedringer I med fordel kan sætte ind overfor.

Læs mere i vores artikel om den værdiskabende styregruppe

Kontakt

Er du interesseret i konsulentbistand, sparring og/eller undervisning så kontakt partner og seniorkonsulent Pia Petersen (pia@agil-procesforbedring.dk) for en uforpligtende samtale om, hvordan I kan få mere værdi af arbejdet i styregruppen.

Du er også meget velkommen til at ringe på tlf. 2491 1984