Foredrag og gå-hjem-møder

Vi holder foredrag, gå-hjem-møder o.l. til inspiration og udforskning.  Listen herunder er eksempler og der kommer løbende flere til.

systematisk projektetablering og konfliktopløsning


Projektstarten en er den første kritiske periode i projektforløbet: Her stiller vi spørgsmål som:

Afholdes årligt som foredrag på folkeuniversitetet under rækken ”projektledelse”

Kontakt os for yderligere information.

Visuel Ledelse - Visuelle virkemidler til selvstyrende teams og deres omgivelser


I dette oplæg ser vi på, hvordan vi kan bruge visuelle virkemidler (”informationsradiatorer”) til at styrke selvstyrende teams evne til løbende at opretholde god kommunikation - indbyrdes, og med deres omgivelser - om projektets tilstand, succeser og evt. udfordringer. Vi ser på forskellige måder at bruge visuelle værktøjer på, og besøger de tanker, der ligger bag.  Endelig ser vi kort på nogle eksempler på digitale værktøjer, teams og organisationer kan bruge i deres arbejde med visuel ledelse.

Sidst afholdt for IDA Process april 2016.

Kontakt os for yderligere information.

Digitaliseringen - og den nye dagsorden


”Hvem sætter dagsordenen for implementeringen af digitaliseringen? At følge kunders og samarbejdspartneres forventninger til digitalisering af processer, tjenester og vareudbud kræver forandringer af både teknologi, data og organisation. Og hvad kræver det for at forandringer kan blive til forbedringer?
Indlægget vil sætte spot på bl.a. samarbejde, organisatoriske udviklingsprincipper og eksperimentel organisationsudvikling. ”

Sidst afholdt på Dansk IT´s CIO netværksmøde oktober 2015.

Kontakt os for yderligere information.

agil ledelse - feedback og tilpasning


Her tager vi udgangspunkt i den udfordring at moderne viden om projektledelse og den projektledelse, der praktiseres i stor udstrækning ikke passer sammen. Vi kommer ind på hvordan forståelse af projekter som komplekse og sociale systemer har betydning for projektlederens valg af tilgang til projektet.

Afholdes årligt som foredrag på folkeuniversitetet under rækken ”projektledelse”

Kontakt os for yderligere information.

the scaling challenge of agile


De agile metoder har bidraget positivt med effektive praktikker til understøttelse af udviklingsarbejdet og har givet os en god forståelse af moderne systemudvikling. Vi har især høstet gode erfaringer og opnået stort udbytte i mindre projekter med fokus på udvikling af enkeltstående løsninger. Men der er længere mellem de gode erfaringer når kompleksiteten stiger – både i projektet og i den omgivende organisation. 
Her taler om vigtigheden af - og erfaringer med - skalering af agile metoder, så de også kan bidrage positivt, der hvor der er mest behov – der hvor der er flest ressourcer på spil – i større og mere komplekse projekter

Kontakt os for yderligere information.

software procesforbedring – organisering og engagerende forandringsledelse


Softwareprocesforbedring (SPI) er en ofte overset disciplin i udviklingsorganisationer. SPI handler om at kunne genbruge de gode erfaringer vi gør os i projektarbejdet og at udvikle nye ideer, for derigennem at  kunne sætte fokus på forbedring og effektivisering.

Dette foredrag sætter fokus på strategier og praktikker til organisering af SPI arbejdet og den medfølgende forandringsledelsesdisciplin.

Kontakt os for yderligere information.

den agile organisation


Agile principper og praktikker anvendes i dag i mange udviklingsorganisationer. Men mange steder oplever udviklere, at de nye metoder bliver opfattet som ”stedbørn” i moderorganisationen.
Hør om hvordan man kan bruge de agile principper i hele organisationen  og få mere effektive agile projekter og en mere manøvredygtig organisation.

Kontakt os for yderligere information.

hvad betyder agil? – et indblik i de mange fortolkninger


Vi vil her præsentere og udforske de mange forskellige opfattelser af hvad det vil sige at arbejde agilt.

Kontakt os for yderligere information.

agil kravhåndtering i komplekse miljøer


Kravhåndtering i komplekse miljøer er præget af uforudsigelighed og mange forandringer. Vi ser her på forskellige agile teknikker og praktikker og hvordan man hensigtsmæssigt kan vælge og tilpasse disse i forhold til den konkrete situation.

agil projektledelse


Som projektleder står man ofte i meget dilemmafyldte situationer, hvor det kan være vanskeligt at tilfredsstille alle interessenter.

Få indblik i hvordan man i agile projekter skaber stor gennemsigtighed og sammenhængskraft ved brug af enkle og kraftfulde principper, teknikker og værktøjer.

konflikthåndtering i systemudvikling


Uløste konflikter i systemudviklingsprojekter er motivationssænkende og ikke effektivitetsfremmende. Erfaringsmæssigt er der i de fleste teams og projekter stor velvilje og gode intentioner tilstede, hvad angår samarbejde. Men ofte også stor frustration over, at tiltag ikke virker efter hensigten. Kom og få et indblik i, hvordan man kan bevæge sig væk fra en fejlfinderkultur hen imod anerkendelse og hvordan de agile principper og praktikker hjælper os med at opløse grundlaget for skadelige konflikter, så de ikke eskalerer.

Kontakt os for yderligere information.

Introduktion til agile metoder


Scrum er en af de mest anvendte agile metoder. Seminaret giver deltagerne en introduktion til denne og andre agile metoders elementer og teknikker, så deltagerne kan tage stilling til fordele, ulemper og betingelser for at indgå i agile projekter.

Kontakt os for yderligere information.

det effektive team


”Det er ikke økonomi, strategi eller teknologi, men teamwork der sikrer den ultimative konkurrencefordel for din organisation. Både fordi det er så kraftfuldt og så sjældent.”

Vi vil i dette oplæg undersøge dette citat fra Patrick Lencionis succesbog og give vores bud på hvad der skal til for at opnå det effektive team.  Vi undersøger bl.a. kompetencer, metoder, adfærd og organisatoriske betingelser.

Kontakt os for yderligere information.