Konfliktforståelse
- forebyggelse af skadelige konflikter

Vores kurser afholdes af højt kvalificerede undervisere, og alle kurser kan tilpasses jeres særlige behov.

Formål

Det der bl.a. udgør forskellen på det gode og det fremragende projekt, er i høj grad deltagernes evne til at håndtere de konflikter, der opstår. Konflikterne er et vilkår og vi ser vi dem f.eks. i udviklingsteams, i ledelsesteams, mellem forretningen og IT.

Her kan du lære at genkende konfliktmønstre, så du kan bidrage konstruktivt til håndtering af de konflikter du møder.

Mål og udbytte

Du vil efter kurset have en grundlæggende forståelse for konflikter i et anerkendende perspektiv.

Du vil kunne se sprogets betydning for vellykket kommunikation og kunne se hvordan man hensigtsmæssigt kan koordinere handlinger.

Du vil være i stand til at se muligheder for konstruktivt at opløse grundlaget for de skadelige konflikter samt udnytte potentialet i de ufarlige.

Målgruppe

Kurset henvender sig til såvel ledere, projektledere, projektdeltagere og teammedlemmer med interesse for at skabe gode rammer og betingelser for konstruktivt udviklingsarbejde og forandringsledelse.

Forudsætninger

Det vil være en fordel med et grundlæggende kendskab til systemudviklingsprojekter

Form

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling

Indhold

Varighed

1-2 dage afhængig af antallet af øvelser der lægges ind

Pris

DKK 4.350 / 8.700,- ekskl. moms og overnatning, inklusiv forplejning og kursusmateriale

Kontakt os på mail@agil-procesforbedring.dk for tilmelding eller yderligere information