Use case modellering

Vores kurser afholdes af højt kvalificerede undervisere, og alle kurser kan tilpasses jeres særlige behov.

Formål

Use case modellering er en udbredt og effektiv teknik til sikring af, at funktionelle krav til systemet er konsistente og forståede i hele projektet. Teknikken understøtter en åben og bred kommunikation, og kan let anvendes i agile projekter.

Kurset gør deltagerne i stand til at læse og skrive use case modeller og beskrive detaljerede use case beskrivelser.

Mål og udbytte

På kurset får du en bedre forståelse af følgende emner:

Målgruppe

Projektledere, kravansvarlige og andre projektdeltagere

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til og evt. erfaringer med projektarbejde

Form

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Indhold

Varighed

1 dag

Pris

DKK 4.350 ekskl. moms, inklusiv forplejning og kursusmateriale

Underviser

Kursets hovedunderviser er seniorkonsulent Ulrik H. Gade. Ulrik har gennem mange år arbejdet med visuelle styringsmidler i forskellige typer af organisationer. Han har dyb indsigt i, hvordan og hvorfor visuel ledelse kan bruges til at skabe bedre ”flow” i opgaveafviklingen, og har fokus på, hvordan teams kan bruge styringstavler til at skabe og styre en konstruktiv, fremadrettet dialog. Ulrik er kandidat i kommunikation fra Roskilde Universitet (cand.comm.) og diplomuddannet proceskonsulent og coach.

Kontakt os på mail@agil-procesforbedring.dk for tilmelding eller yderligere information.