SPI master®

Har du brug for ny viden, større kompetence og  frisk inspiration til din faglige og professionelle udvikling som metodeansvarlig? Vi har sammensat en 10 dages uddannelse for dig,  henover ½ år, med masser af faglighed og praksisnære øvelser. En uddannelse der klæder dig endnu bedre på til strategisk ledelse af software procesforbedring.

SPI master® er en ny uddannelse, der adresserer et stigende behov for professionalisering af software procesforbedring (Software Proces Improvement, SPI) i større organisationer.

Som SPI master® bliver du i stand til at lede og facilitere forbedringsinitiativer på tværs af hele udviklingsorganisationen, så forbedringer forankres og spredes i en overordnet strategi. Hvis du f.eks. er uddannet og erfaren scrum master, så kan du facilitere et udviklingsteams selvledelse og løbende skabe rammer for forbedringer i teamet. Her kommer du et skridt videre.

Uddannelsen sætter fokus på SPI ledelse som et fag og tager udgangspunkt i moderne systemiske og anerkendende ledelses- og forandringsteorier og inddrager den nyeste viden og erfaringer indenfor agil software procesforbedring.

Formål

At styrke dig og dit lederskab i relation til softwareprocesforbedring og metodeudvikling. Uddannelsen har til formål at bibringe dig viden og inspiration og forbedre dine muligheder for at igangsætte og lede strategisk forankrede forbedringsinitiativer på tværs af din organisation. Du vil i løbet af uddannelsen arbejde med at udvikle grundtænkning, værdier og ledelsespraksis, så du opnår et sammenhængende personligt lederskab præget af stor integritet og høj faglighed.

Mål og udbytte

Som SPI master® :

Målgruppe

Metodechefer, metodeansvarlige, metodekonsulenter, scrum masters

Forudsætninger

Det vil være en fordel med et grundlæggende kendskab til procesforbedring enten på team-, projekt- eller organisatorisk niveau.

Form

Hvert modul indeholder både oplæg, teori og praktiske øvelser. Vi tager hver gang udgangspunkt i dine udfordringer og erfaringer, så vi sikrer, at du kan overføre viden fra uddannelsen til din dagligdag. Imellem modulerne vil der være netværksmøder, hvor I drøfter og arbejder med relevante temaer.

Indhold

Uddannelsen består af 5 moduler:

Modul 1: Professionel SPI ledelse i komplekse organisationer.

Modul 2: Strategisk forandringsledelse af softwareprocesforbedring

Modul 3: Scaling agile—rammeværk til strategisk SPI ledelse.

Modul 4: SPI masteren som procesleder og læringsskabende leder

Modul 5: SPI masterens personlige lederskab—handleplan og ambitioner

Varighed

Uddannelsen strækker sig over 6 måneder med 5 undervisningsmoduler á 2 dage.

Se de aktuelle dage i kursusoversigten

Pris

DKK 42.500.-

Prisen er inklusiv forplejning og kursusmaterialer, eksklusiv moms og evt. overnatning og transport.

Det er muligt at betale i rater mod et gebyr på kr. 200,- pr. rate

Tid og sted

Kurset afholdes i København. Næste dato for afholdelse kan du se på kursusoversigten.

Udviklingssamtaler

Det kan evt. være en fordel for dig at tilkøbe et antal coachingsamtaler, som et led i uddannelsen. Samtalerne kan hjælpe dig med at knytte, det vi har arbejdet med på modulerne, an til konkrete udfordringer, du står med i din dagligdag. Samtalerne er af 1,5 times varighed. Hvis de købes i forbindelse med uddannelsen koster de DKK. 1600,- pr. samtale.

Yderligere information

Kontakt os på mail@agil-procesforbedring.dk for tilmelding eller yderligere information.