Scaling agile

På dette kursus lærer du at få det fulde udbytte af agile i hele din organisation. Du lærer desuden en samarbejdende, engagerende tilgang til forandringsledelse, der klæder dig på til at gå foran i din organisations skalering af agile og bidrager til at sikre bæredygtigheden af resultaterne.

Formål

Agile arbejdsformer kan potentielt hjælpe organisationen med at højne kvalitet og produktivitet, gå hurtigere i markedet og skabe større værdi for forretningen og øvrige interessenter. Det er der efterhånden mange gode erfaringer med i relativt små og afgrænsede udviklingsprojekter. Men når vi forsøger at udvide projekternes størrelse og kompleksitet, daler succesraten.

Det er denne udfordring, ”Scaling agile” adresserer: Skalering handler om at realisere den fulde økonomiske gevinst af de agile arbejdsformer på tværs af komplekse projekters samlede livscyklus og med involvering af alle niveauer i organisationen.

Vi vil på kurset undersøge de særlige udfordringer, vi ser, når vi skalerer de agile projekter, og vi vil gå tættere på de agile principper og samarbejdsformer og undersøge, hvordan de kan skaleres, så de bidrager til at opnå de forventede resultater.

Mål og udbytte

På kurset får du en indgående forståelse af:

Målgruppe

IT ledere, metodeansvarlige, projektledere /Scrum masters, product owners / product managers.

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til og evt. erfaringer med agilt projekt- og metodearbejde samt organisationsforståelse

Form

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Indhold

Varighed

2 dage

Pris

DKK 8.700,- ekskl. moms og overnatning, inklusiv forplejning og kursusmateriale

Kontakt os på mail@agil-procesforbedring.dk for tilmelding eller yderligere information