Projektledelse i iterative miljøer

Vores kurser afholdes af højt kvalificerede undervisere, og alle kurser kan tilpasses jeres særlige behov.

Formål

Vi vil på dette kursus beskæftige os indgående med de ledelsesmæssige aspekter af iterativ systemudvikling. Både den ledelse, der praktiseres gennem en projektleder og den ledelse, der kan og bør foregå i selvstyrende teams

Mål og udbytte

På kurset får du en indgående forståelse af følgende emner:

Målgruppe

Projektledere

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til og evt. erfaringer med projektarbejde og projektledelse

Form

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Indhold

· Iterativ systemudvikling - principper og kerneaktiviteter

· Styringsredskaber  -  planlægning og evaluering af faser og iterationer

· Rammeværk til risikoanalyse

· Projektledelse i teambaserede projekter  -  at være chef og coach

· At skabe gode betingelser for det medledende team  -  motivation og ejerskab

Varighed

1-2 dage

Pris

DKK 4.350 / 8.700,- ekskl. moms og overnatning, inklusiv forplejning og kursusmateriale

Kontakt os på mail@agil-procesforbedring.dk for tilmelding eller yderligere information