Product owner kursus

Formål

At være produkt owner, specielt i større organisationer, kan være særdeles udfordrende. Der er mange interesser, der skal balanceres og mange beslutninger, der skal træffes, nogle gange med vidtrækkende konsekvenser. På dette kursus lærer du, hvordan du ansvarligt og kompetent kan fungere som bindeleddet mellem det agile projekt, programmet, organisationen og projektets øvrige grænseflader og interessenter.

Mål og udbytte

Som product owner skal du kunne skabe dig overblik over og sammenhæng mellem både forretningens, kundernes og brugernes behov, krav og forventninger og du skal kunne forene dem med det agile projekts evne til at levere værdi.

På dette kursus sætter vi fokus på de principper og konkrete praktikker, der hjælper dig med at skabe, fastholde og kommunikere dette overblik.

Du lærer hvad der skal til for at holde motivationen høj, skabe rammer for givende samarbejde og få forventningerne indfriet.

Efter kurset vil du have kendskab til og have afprøvet væsentlige praktikker til agil produktledelse og kravhåndtering, og du vil have overblik over typiske faldgruber, så du lettere og med større sikkerhed kan indgå i din nye rolle.

Målgruppe

Du er oplagt kandidat til dette kursus, hvis du repræsenterer forretningens behov og ønsker i forhold til udviklingsprojekter og ser udfordringerne i dette, hvad enten du er ny i rollen, eller ej.

Kurset er også for dig, der gerne vil arbejde med agil kravhåndtering.

Forudsætninger

Forståelse for de agile principper og værdier samt kendskab til agile metoder, f.eks. scrum, er en fordel.

Form

Kurset veksler mellem forberedelse, oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

En del af øvelserne forventes gennemført mellem de to kursusdage.

Indhold

· Agile værdier, principper og praktikker

· Product owners rolle og ansvar i agile projekter

· Projektets vision og værdiskabelse

· Agil kravhåndtering for projektet og for programmet

Varighed

2 kursusdage med konkret arbejde mellem dagene, med en relevant opgave i din organisation.

Pris

DKK 8.700,- ekskl. moms og overnatning, inklusiv forplejning og kursusmateriale

Kontakt os på mail@agil-procesforbedring.dk for tilmelding eller yderligere information