Kravstyring

Vores kurser afholdes af højt kvalificerede undervisere, og alle kurser kan tilpasses jeres særlige behov.

Formål

Håndtering af krav er den største enkelte udfordring i softwareprojekter i dag. En struktureret tilgang til kravhåndtering kan forbedre et projekts chancer for succes mange gange.

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse for kravstyring som disciplin i softwareprojekter.

Mål og udbytte

På kurset får du en bedre forståelse af følgende emner:

Målgruppe

Projektledere og kravansvarlige    

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til og evt. erfaringer med projektarbejde

Form

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Kurset kan kombineres med use case modelleringskurset

Indhold

· Kravstyringsprocessen og dens elementer

· Kravindsamling og sporbarhed

· Problemanalyse

· Udvikling af fælles attraktiv vision

· Behov og produktservices

· Dokumentation og strukturering af krav

Varighed

1 dag

Pris

DKK 4.350 ekskl. moms og overnatning, inklusiv forplejning og kursusmateriale

Kontakt os på mail@agil-procesforbedring.dk for tilmelding eller yderligere information