Konflikthåndtering i systemudviklings-projekter og agile teams

Konflikthåndtering - en systemudviklingsaktivitet til forbedring af kommunikation og proces

Vores kurser afholdes af højt kvalificerede undervisere og alle kurser kan tilpasses jeres særlige behov.

Formål

Systemudvikling er en forandringsproces og ikke mindst en politisk proces præget af både fælles målsætninger og modstridende interesser.

Uløste konflikter er motivationssænkende og ikke effektivitetsfremmende. Ofte giver de sig udtryk i stress, sygdom, dårlig service, kynisme, ironi, mobning, forvirring og usikkerhed. Erfaringsmæssigt er der i de fleste projekter og teams stor velvilje og gode intentioner til konflikthåndtering. Ligeså ofte stor frustration over at tiltag, ikke virker efter hensigten.

Vores evne til at håndtere disse modstridende interesser, er med til at afgøre, hvor gode resultater vi opnår. Gode resultater, kvalitetsprodukter og trivsel kommer af vellykket kommunikation og gode processer.

Formålet med kurset er at sætte deltagere i stand til at tage hånd om uhensigtsmæssige situationer og medvirke til at skabe vellykket kommunikation og gode relationer ved anvendelsen af agile principper og praktikker.

At kunne bevæge sig væk fra fejlfinderkultur hen imod anerkendelse uden underkendelse.

Kurset er baseret på anerkendende, systemiske ideer og anvender agile praktikker som eksempler.

Mål og udbytte

Når vi slutter skal du gerne have svar på følgende spørgsmål, der er kursets omdrejningspunkter:

Målgruppe

Alle It-professionelle med interesse for kommunikation og procesforbedring.

Forudsætninger

Det er en fordel med nogen erfaring i at arbejde i systemudviklingsprojekter samt en grundlæggende forståelse for konflikter f.eks. svarende til kurset: ”Konfliktforståelse - forebyggelse af skadelige konflikter”

Form

Kurset vil veksle mellem oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og refleksioner.
Vi vil reflektere over de emner vi arbejder med på forskellige organisatoriske niveauer.

Indhold

Varighed

1-2 dage afhængig af antallet af øvelser der lægges ind

Pris

DKK 4.350 / 8.700,- ekskl. moms og overnatning, inklusiv forplejning og kursusmateriale

Kontakt os på mail@agil-procesforbedring.dk for tilmelding eller yderligere information