Kom videre med det agile

Vores kurser afholdes af højt kvalificerede undervisere, og alle kurser kan tilpasses jeres særlige behov.

Formål

Har du gjort dig erfaringer med agile projekter? Har det givet anledning til flere spørgsmål end svar? Så er du på rette vej. På kurset arbejder vi med at finde gode svar på disse spørgsmål. Du vil efter kurset have en konkret overordnet handlingsplan for, hvad du kan gå hjem og gøre.

Med udgangspunkt i et citat fra Lyssa Adkins: “Agile is easy to get going, yet hard to do well” vil vi sammen udforske nye måder at navigere i en kompleks og uforudsigelig verden på. Vi udforsker, hvordan projekter kan ruste sig til større manøvredygtighed og skabe endnu bedre rammer for at projektinteressenter oplever endnu større trivsel, motivation og effektivitet – og dermed bedre resultater.

Mål og udbytte

Vi ser på det agile rammeværk i et større perspektiv, med inspiration fra andre fagområder og discipliner.

På kurset får du inspiration og anvisning af konkrete handlemuligheder til, hvordan du kan forbedre jeres allerede eksisterende agile praksis. Vi vil udforske og bygge videre på de agile praktikker, der virker og inspirere til at erstatte dem, der ikke længere er effektive i din projektorganisation.

Målgruppe

Alle med erfaring fra et eller flere agile projekter. F.eks. ageret i rollen som enten Scrum master, agil projektleder, agil teamleder, agil projektdeltager eller product owner.

Forudsætninger

Du har god forståelse for og træning i at anvende agile praktikker og kender til de bagvedliggende agile principper. Du har oplevet at de agile praktikker i sig selv ikke er tilstrækkelige at navigere efter og oplever et behov for at finde ny inspiration. Og du er motiveret for at bidrage til videreudvikling af den metodiske fremgangsmåde i dit projekt.

Form

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Indhold

Varighed

2 dage

Pris

DKK 8.700,- ekskl. moms og overnatning, inklusiv forplejning og kursusmateriale

Kontakt os på mail@agil-procesforbedring.dk for tilmelding eller yderligere information