Den agile organisation

Vores kurser afholdes af højt kvalificerede undervisere, og alle kurser kan tilpasses jeres særlige behov.

Formål

De agile principper og praktikker er i dag accepterede og vidt udbredte. I mange tilfælde begrænses brugen af de agile praktikker til enkeltstående og relativt små projekter.

På dette kursus vil vi vise, at denne begrænsning er unødvendig og blokerer for en bedre udnyttelse af princippernes store potentiale til opnåelse af manøvredygtighed for både projekt og organisation i en foranderlig verden.

Vi vil arbejde med de enkelte agile praktikker og se, hvordan de virker i forhold til den enkelte, teamet, organisationen og samspillet mellem alle. Vi vil også på kurset se på betingelser for og teknikker til implementering af agile praktikker i både små projekter og i hele projektorganisationen.

Mål og udbytte

På kurset får du en bedre forståelse af følgende:

Målgruppe

Alle IT-ledere og metodeansvarlige med interesse for anvendelse af agile praktikker og procesforbedring i projektorganisationer.

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til og evt. erfaringer med procesforbedring og organisationsudvikling.

Form

Kurset vil veksle mellem oplæg, refleksioner og erfaringsudveksling. Der vil blive lagt vægt på at inddrage og diskutere deltagernes egne erfaringer.

Indhold

· Perspektiver og begreber

· Agile principper og metoder

· Organisatoriske metaforer

· Agile praktikker i relation til individ, team, organisation og omverden

Varighed

1-2 dage

Pris

DKK 4.350.- / 8.700,- ekskl. moms og overnatning, inklusiv forplejning og kursusmateriale

Kontakt os på mail@agil-procesforbedring.dk for tilmelding eller yderligere information